- Reumatische voetzorgverlener RVV

Medisch noodzakelijke voetzorg bij Reuma en RA, RVVWaarom een specialisatie voor voetzorg bij reuma/RA?


Patiënten met reuma en vooral met reumatische artritis/RA, hebben extra kwetsbare voeten. Dit kan komen doordat u vergroeiingen heeft of een afwijkende stand van de voet. Het is dan ook mogelijk dat uw schoenen minder goed passen. U kunt daardoor eeltvorming en likdoorns krijgen. Ook kunnen uw nagels afwijkingen gaan vertonen als uw tenen niet de ruimte krijgen die zij nodig hebben.

Vanwege de onderliggende problemen bij reuma en de daarbij voorkomende mogelijke complicaties i.c.m. met medicijngebruik, zijn medisch voetzorgverleners/MVV hier extra voor opgeleid. Een MVV kan uw voeten verzorgen wanneer dit voor u moeilijk wordt of niet meer gaat en kan u adviseren over schoeisel en voetverzorgingsproducten.

Een MVV kiest bij haar voetbehandeling altijd voor veiligheid en werkt zo nodig en bij voorkeur samen met uw hoofdbehandelaar.

Wat is het doel van de voetzorg bij reuma/RA?


Het hoofddoel van voetzorg bij reuma/RA, is het voorkomen van complicaties door bovengenoemde voetproblemen. De MVV is opgeleid om niet alleen uw voetproblemen te behandelen en uw voeten te verzorgen, maar ook om vroegtijdig problemen te signaleren en u zo nodig door te verwijzen naar andere zorgverleners.

Een behandeling bestaat uit het knippen van nagels, verwijderen van eelt, likdoorns en ingroeiende nagels en het verzorgen van kloven. De MVV behandelen daarnaast alle ingewikkelde voetproblemen die kunnen voorkomen bij diabetes (suikerziekte), ouderdom of verwaarlozing. Een MVV kan hiervoor soms ook een orthese maken en gebruikt ook andere speciale technieken om pijnklachten te voorkomen. Kijkt u voor uitleg hierover bij “specialistische technieken”.


Wanneer naar de huisarts bij voetproblemen?


Maak altijd een afspraak bij uw huisarts:

  • als u wondjes, blaren of ontstekingen ontdekt, zeker als de wondjes slecht genezen;
  • als u voetschimmel (roodheid, jeuk, kloofjes en schilfering) heeft.


Tijdige behandeling kan ergere infecties voorkomen.


Wat zijn de verschijnselen van voetproblemen door reuma/RA?


De volgende verschijnselen kunnen wijzen op voetproblemen door reuma/RA:

  • (nieuwe) druk- of eelt plekken;
  • verkleuring (wit, blauw, rood) of koud aanvoelen van de huid;
  • warme of gezwollen voeten;
  • overgevoeligheid voor zelfs lichte druk;
  • doof gevoel in de voeten;
  • een verwonding waar u niets van heeft gevoeld;
  • ongevoeligheid voor warmte of kou;


Als u een van deze verschijnselen opmerkt, kunt u het beste contact zoeken met uw specialist, huisarts, praktijkondersteuner of MVV voor overleg en eventueel extra controle.


Hoe maakt u een afspraak met de medisch voetzorgverlener/MVV?

Uw hoofdbehandelaar, de specialist of de huisarts, kan u z.n. verwijzen naar een MVV. Soms zult u eerst gezien moeten worden door een podotherapeut of orthopedisch schoenmaker.

De eerste afspraak is altijd een intakegesprek. De patiënt of begeleider vult een korte vragenlijst in, onder meer over de klachten, het ziekteverleden, eventuele medicatie en orthopedische hulpmiddelen. Als iemand ook actief behandeld wordt voor kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandelend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg. De eerste afspraak bestaat daarom altijd uit een voetbehandeling i.c.m. een intakegesprek. 
 

Hoe ziet een behandeling eruit?

In principe is een behandeling bij reuma/RA hetzelfde als voor niet-reumatici. MVV zullen alleen nog voorzichtiger werken en met veilige afgeronde instrumenten om de kans op het maken van een wondje zo klein mogelijk te maken. De voetbehandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingroeiende nagels en het repareren van gespleten nagels.

Indien noodzakelijk test de MVV uw gevoel of doorbloeding in de voeten, en doet schoenonderzoek. Op deze manier worden problemen snel gesignaleerd en kunt u verwezen worden naar podotherapeut of arts. Indien nodig met een kort verslag voor uw volgende controle bij uw reumatoloog of podotherapeut.

Vergoed de verzekeraar deze behandeling?

Dit is afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. Vaak is er wel enige vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering. Wij raden u dan ook aan uw verzekeraar hiernaar te vragen.

 

.

Reumatische voetzorg en vergoeding

De reumatische voetzorg wordt vergoed overeenkomstig uw afgesloten  aanvullende verzekering. Let op bij de meeste zorgverzekeraars word alleen Reumatisch Artitus vergoed, vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.
 
U dient bij uw behandelend arts, specialist, reumatischeverpleegkundige een verwijzing voor reumatischevoetzorg aan te vragen. 
 
Als service indien u recht heeft op een vergoeding declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverekeraar.
 
kijk ook op www.zorgwijzer.nl
 
 
 
Risico voeten