- Diabetische voetzorgverlener DVV

Diabetische Voetzorg

Medische noodzakelijke voetzorg bij diabetes mellitus MVV

Waarom een specialisatie voor voetzorg bij diabetes mellitus?


Door diabetes kunnen de bloedvaten en zenuwen in uw voeten beschadigd raken. Het bloed stroomt dan minder gemakkelijk naar de huid van uw voeten en vooral uw tenen. U krijgt daardoor minder gevoel in uw voeten en kunt zo ongemerkt wondjes en blaren krijgen. Deze wondjes genezen ook minder snel en kunnen gemakkelijk ontsteken.

 • U merkt minder gauw dat uw schoenen te strak zitten of tegen de huid schuren.
 • Als u op blote voeten loopt, voelt u minder gauw dat u ergens intrapt of uw voet stoot.
 • U voelt niet of pas laat dat u een wondje, een blaar, een eksteroog of eelt plek heeft.
 • Wondjes ontsteken sneller en genezen langzamer.
 • Wat is het doel van de voetzorg bij diabetes mellitus?

Het hoofddoel van voetzorg bij diabetes mellitus , is het voorkomen van het ontstaan van een ulcus; 
dat is een diabetische wond. De MVV is opgeleid om niet alleen uw voeten te behandelen om zo complicaties te voorkomen, maar ook om vroegtijdig problemen te signaleren en u z.n. door te verwijzen naar andere zorgverleners.


Wanneer naar de huisarts bij voetproblemen?

Maak altijd een afspraak bij uw huisarts:

 • als u wondjes, blaren of ontstekingen ontdekt, zeker als de wondjes slecht genezen;
 • als u voetschimmel (roodheid, jeuk, kloofjes en schilfering) heeft

Tijdige behandeling kan ergere infecties voorkomen.


Wat zijn de verschijnselen van voetproblemen door diabetes mellitus?

De volgende verschijnselen kunnen wijzen op voetproblemen door diabetes:

 • nieuwe druk- of eelt plekken;
 • verkleuring (wit, blauw, rood) of koud aanvoelen van de huid;
 • warme of gezwollen voeten;
 • overgevoeligheid voor zelfs lichte druk;
 • doof gevoel in de voeten;
 • een verwonding waar u niets van heeft gevoeld;
 • ongevoeligheid voor warmte of kou;
 • tintelingen of krampen in een voet of been;
 • pijn in uw benen tijdens het lopen, die bij stilstaan weer verdwijnt;

Als u een van deze verschijnselen opmerkt, kunt u dat het beste bij de volgende controle aan uw specialist, huisarts, praktijkondersteuner of MVV melden.

Hoe maakt u een afspraak met de medisch voetzorgverlener/MVV?

Uw hoofdbehandelaar, de specialist of de huisarts, zal d.m.v. testen (laten)vastgestellen of u risico loopt op het verkrijgen van een wond. Hiervoor wordt een zgn. simms classificatie en een zorgprofiel (ZP) vastgesteld. Afhankelijk van de hoogte van uw ZP wordt u eerst verwezen naar een podotherapeut. Deze stelt het behandelplan op waarin staat beschreven welke onderdelen van uw voetzorg, vergoed worden door uw verzekeraar en hoe vaak dit moet gebeuren per jaar. Meestal wordt u daarna voor de voetbehandeling verwezen naar een daartoe bevoegde MVV.


Hoe ziet een behandeling eruit?

In principe is een behandeling bij diabetici hetzelfde als voor niet-diabetici. MVV zullen alleen nog voorzichtiger werken en met veilige afgeronde instrumenten om de kans op het maken van een wondje zo klein mogelijk te maken. De voetbehandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingroeiende nagels en het repareren van gespleten nagels. Dit is per persoon verschillend en hangt af van uw persoonlijke behandelplan. Indien noodzakelijk test de MVV uw gevoel of doorbloeding in de voeten, en doet schoenonderzoek. Op deze manier worden problemen snel gesignaleerd en kunt u verwezen worden naar podotherapeut of arts. Indien nodig met een kort verslag voor uw volgende controle bij arts, verpleegkundige of podotherapeut.

Vergoed de verzekeraar deze behandeling?

Afhankelijk van uw ZP valt uw medisch noodzakelijke voetzorg in de basisverzekering. Wat hier onder valt staat in uw behandelplan. U hoeft hiervoor geen eigen risico en/of eigen bijdrage te betalen. Voor alle voetzorg die niet beschreven staat in het behandelplan, moet u wel zelf betalen. Dit kunt u ook niet declareren bij uw zorgverzekeraar. U bent niet verplicht om deze (niet-medisch noodzakelijke voetzorg) te laten verrichten door uw MVV maar wij raden u dit wel sterk aan. U loopt tenslotte meer kans op wondjes en kunt uw voeten beter professioneel laten verzorgen.

Diabetische voetzorg en vergoedingen

2018

2018 zal de medisch noodzakelijke voetzorg vergoed worden vanuit de basis verzekering.

Voor de Zorgprofiel 2, 3 en 4 dient u jaarlijks een nieuw behandelplan via de podotherapeut te laten bepalen.

Voetzorg voor de diabetes client in mijn praktijk

Heeft u diabetes? Recht op vergoeding? Hoeveel is dit dan?

 
De diabetes wordt vergoed overeenkomstig uw afgesloten basis en aanvullende verzekering.
 
U dient bij uw behandelend arts, specialist, diabetesverpleegkundige een verwijzing voor voetzorg aan te vragen. 
 
Indien u  SIMM I of II heeft en in zorgprofiel 2,3,4 valt, dient u bij de podotherapeut een screening aan te vragen, wel dient u eerst de verwijzing van uw behandelend arts, specialist te vragen voor u de afspraak maakt.  
 
Deze zal een behandelplan voor uw pedicure opstellen. 
 
Momenteel heb ik een aantal contracten met een aantal podotherapeuten. 
 
U kunt ook met uw verwijzing via mij in contact gebracht worden met desbetreffende podotherapeuten. 
 
De verzekering vergoed alleen nog dat deel van de medische noodzakelijke voetbehandeling dat tot risico van de voet leidt, dus niet het ambulant (aan huis komen ) en niet de persoonlijke voetverzorging.
 
Voor de behandeling voor het persoonlijke deel dat buiten het behandelplan valt  zullen wij een vergoeding aan u vragen welke per cliënt wordt besproken.
Vraag bij uw verzekering  na wat  de aanvullende verzekering kan betekenen voor u dit kan per verzekering en verzekerings maatschappij verschillen.
 
Verder ben ik aangesloten bij:
Stipezo, ProVoet. 
ingeschreven in de kwaliteitsregisters:
RPV en KRP
 
Tevens heb ik contracten bij verschillende podotherapeuten (Zorggroep West-Brabant en Het Huisartsenteam)

Service rechtstreeks declareren

Heeft u zorgprofiel 1 en een aanvullende verzekering bij VGZ, dan heeft u wellicht recht op een vergoeding.

Als service bieden wij aan om als u recht heeft op een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, wij dit bij uw zorgverzekeraar declareren. U hoeft dan niet in de praktijk te betalen. Hiervoor gelden administratiekosten van € 7,50.

Mocht dit niet gaan, bijvoorbeeld het maximale vergoeding bereikt, dan krijgt u alsnog de rekening van ons toegezonden.

CZ geeft helaas geen vergoeding uit de aanvullende verzekering!